Pro 12, 2010
admin

Český stánek na EXPO 2010

Název EXPO je známý po celém světě téměř 150 let. Již 150 let se konají světové výstavy (kromě let 1939 – 1958, kdy svět „rozpůlily“ druhá světová válka a následně železná opona), které mají přinášet a obyčejným smrtelníkům – nevědcům ukazovat a vysvětlovat poslední poznatky a novinky daného období a zároveň s tím odrážet vývoj a trendy civilizace současnosti, a to každým státem zvlášť. Od obyčejného vystavování a chlubení se národními artefakty přešly státy se svými pavilony ke komplexnějšímu představování exponátů, a to s vysvětlením všech vazeb a souvislostí. Po roce 1958 začali pořadatelé více organizovat doprovodné programy a akce – např. interaktivní projekty, semináře, festivaly, koncerty, kongresy..

Dnes jsou světové výstavy EXPO snad až mezinárodní kulturní soutěží, snad až světovou olympiádou v oblasti kultury spojené s technikou. Druhotným úkolem těchto výstav by pak mohl být marketink mezi jednotlivými státy.

Hlavním tématem výstavy EXPO 2010, letos konané v Šanghaji, byl slogan „Lepší město – lepší život“. Je faktem, že v současném 21. století, kdy 70% veškerého obyvatelstva naší planety žije v městských útvarech, je potřeba se tématům zlepšení životních podmínek ve městech věnovat; cílem letošní výstavy tedy bylo upozornit na problematiku růstu a rozvoje měst, který ne vždy zcela sladí všech městských složek – člověka, technologie ani životní prostředí. Heslo letošní výstavy vyjadřuje společný zájem o lepší kontrolu nad rozvoji měst s ohledem na kvalitu životní úrovně obyvatelstva. Proto se spousta pavilonů soustředila na problémy kriminality, znečištěného ovzduší, nedostatek všech zdrojů, sociální a kulturní problémy apod.

Český pavilon na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji se nesl v duchu tématu „Plody civilizace“. Cílem české výpravy bylo prezentovat naši zemi jako „prosperující atraktivní zemi, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot“. Zkrátka a dobře se čeští organizátoři snažili vzbudit aktivní zájem o Českou republiku, a to nejen co se týče turistického ruchu a kultury, ale i obchodních kontaktů. Proto také úzce spolupracovali i s podnikatelskými subjekty.

Oproti předchozím ročníkům došlo k několika změnám týkajícím se programu českého stánku. Místo umělecko-kulturní propagace byla upřednostněna propagace ekonomická a kulturní, orientovaná na moderní současnost, nikoli historii. Letošní ročník byl opravdu zaměřen na naši ekonomiku, protože celých 20% plochy českého pavilonu bylo vyhrazeno pro ekonomické aktivity a propagaci, dále byl zřízen Meeting Room pro představitele ČR a podnikatelské objekty aj. Co se týče kultury a obyvatelstva naší republiky, naší silnou stránkou zůstává vysoká urbanistická úroveň našich měst.

Téma letošní české expozice „Plody civilizace“ poskytuje obrovský prostor pro samotné jejich kreativní ztvárnění a dovoluje nám prezentovat Českou republiku jako turistickou destinaci zajímavou stejně jako investiční prostor.

Komentáře:

komentáře

Comments are closed.

Odkazy

Pokud jste si oblíbily sms půjčky, věřte že nová sms půjčka je lepší než kdy předtím. Vyzkoušejte to na webu nové SMS půjčky.

Pro relaxaci v pohodlí domova je nedocenitelná masážní podložka, nyní bez poštovného.